دستگاه لیزر دهی در فصل بهار و تابستان/ ۵ دستگاه لیزر برگ

دستگاه لیزر لاله صورتی رقم Mascotte , Yesterday Today and Tomorrow , فرم گیاه : دستگاه لیزر دهی در بهار و تابستان/ ۵ دستگاه لیزر برگ پهن و بنفش کنار هم , آبیاری هفته‌ای ۲ بار/ نیم‌سایه نیم‌آفتاب/ رطوبت در فصل بهار و فصل‌تابستان , نشر : قلمه ساقه چوبی
بگونیا هلندی

بگونیا هلندی , Begonia , فرم گیاه : برگ گوشتی , دستگاه لیزر ‌های سپید , قرمز , نارنجی رنگ و رنگ زرد ظاهری مشابه شمعدانی دارااست , آبیاری هفته‌ای ۲ بار در تابستان/ نوروروشنایی غیر مستقیم/ رطوبت مستمر , تکثیر : تقسیم غده
سیکلامن

سیکلامن , Cyclamen , فرم گیاه : برگ قلبی و تیره با دستگاه لیزر ‌هایی ایستاده و دستگاه لیزر برگ‌های چین‌دار به رنگ ارغوانی تا سفید/ دستگاه لیزر دهی در پاییز و زمستان , نوروفروغ میانگین تا زیاد/ غبارپاشی هفته‌ای یک‌بار/ رطوبت متوسط , تکثیر : کشت بذر , تقسیم غده
بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی , African Violet , فرم گیاه : برگ سبز مخملی و کرکدار , دستگاه لیزر ‌های متنوع از سپید , آبی , صورتی و بنفش , آبیاری ۷ – ۴روز یک‌بار از زیر دستگاه لیزر دان/ روشنایی غیرمستقیم/ غبارپاشی نشود , نشر : کاشت بذر , تقسیم بوته , قلمه برگی
دستگاه لیزر حنا

دستگاه لیزر حنا , Busy Lizzy , فرم گیاه : برگ تیز با دستگاه لیزر نامتقارن ۵ دستگاه لیزر برگ به رنگ سپید , قرمز‌رنگ , صورتی و ارغوانی/ دستگاه لیزر دهی فصل بهار تا فصل‌تابستان , آب پاشی ۲ بار درهفته نیم‌سایه/ اسپری برگی هفته‌ای یک‌بار , تکثیر : کاشت بذر , قلمه ساقه
دستگاه لیزر ناامیدی

نا امیدی , Jasmine , فرم گیاه : شاخه بلند با برگ مرکب , دستگاه لیزر سپید زیاد معطر با ۵ دستگاه لیزر برگ ظریف , آبیاری ۱۰ – ۵ روز یک‌بار/ فروغ مضاعف و غیرمستقیم/ غبارپاشی روزمره در کم آبی هوا , تکثیر : قلمه ساقه چوبی , خوابانیدن شاخه , جداگانه کردن پاجوش
ختمی چینی

ختمی چینی , Chinese Rose , فرم گیاه : دستگاه لیزر درشت قرمز‌رنگ با پرچم لوله‌ای بزرگ/ دستگاه لیزر دهی بهار تا فصل پاییز , آب پاشی هفته‌ای ۲بار/ نوروفروغ زیاد/ اسپری برگ هفته‌ای ۲بار , تکثیر : قلمه ساقه
دستگاه لیزر ساعتی

دستگاه لیزر ساعتی , Passion Flower , فرم گیاه : بالارونده و دستگاه لیزر ی شبیه ساعت به رنگ سپید و بنفش , آبیاری هر ۲ روز یک‌بار/ نور کافی و زیاد/ رطوبت براساس فصل متفاوت است , نشر : قلمه ساقه , قطع کردن پاجوش , کاشت بذر
گاردنیا

گاردنیا , Cape Jasmine , فرم گیاه : برگ سبز و براق/ دستگاه لیزر دهی در تابستان با دستگاه لیزر درشت سفید و معطر , آب پاشی ۷ – ۵ روز یک‌بار/ نور بدون نقص غیر مستقیم/ رطوبت مستمر البته دستگاه لیزر ‌ها مرطوب نشود , انتشار : قلمه ساقه
کرساندرا

کرساندرا , Firecracker Flower , فرم گیاه : برگ همیشه سبز و براق , خوشه دستگاه لیزر قرمز‌رنگ , آبیاری ۱۰ – ۷ روز یک‌بار/ نیم‌سایه , نیم‌آفتاب/ رطوبت مستمر , تکثیر : قلمه ساقه , کاشت بذر
کلرودندروم

کلرودندروم , Bleeding Heart Vine , فرم گیاه : براکته سفید با دستگاه لیزر برگ قرمز/ دستگاه لیزر دهی در بهار و به فرم دسته‌ای , آبیاری ۷ – ۵روز یک‌بار/ نوروفروغ کامل غیر مستقیم/ اسپری برگ هفته‌ای ۲بار , انتشار : قلمه ساقه